تولگیران مرجع تول گیری در ایران

مشخصات افراد مطمئن برای تول گیری یا قاریق گیری شهر خود را در سایت تولگیران ثبت کنید تا جهت استفاده هموطنان عزیز منتشر شود

تول‌گیرها با اقداماتی که انجام می‌دهند منبع عفونت را از حنجره نوزادان خارج می‌کنند

بررسی دلایل مقاومت درپذیرفتن برخی درمانهای سنتی از جمله قاروق گیری

  • ۶۹۶

مقاومت درپذیرفتن برخی درمانهای سنتی چند علت دارد:  عدم آموزش آن درطب کلاسیک به نحوی که عملا درهیچ دوره ای از پزشکی به یک دانشجو آموزش داده نمیشود که دربیماریهای مختلف از چه نوع رژیم غذایی استفاده گردد.این خبط بزرگی است که درپزشکی رایج است ، عدم آموزش پاسخ به این سوال ،و سوال متداولیست که عمده ی بیماران جویای دانستن آنند- چی بخورم؟- و عجیب تر اینکه اکثر پزشکان خورجینی از پاسخ به این سوال با خود دارند که بنده بخاطر نمی آورم در چه دروه ای از طبابت به ما آموخته شده!!-شاید من غیبت داشته ام!؟

Tonsillolith – report of an unusual case

  • ۴۳۶

Tonsilloliths are rare concretions found in the tonsillar crypt. They are usually single and unilateral, but occasionally may be multiple or bilateral. This report describes a case of a 47-year-old woman whose radiography revealed one radiopaque image located in the right ramus of the mandible. The patient revealed a history of slight dysphagia, halitosis and swallowing pain with a foreign body sensation. Her medical history revealed a tonsillectomy when she was eight years old and the removal of the uvula because of sleep apnoea six years ago. Computer tomography showed a delimited and calcified oval image measuring 0.6 × 0.6 cm. The tonsillar concretion might have been formed because of a calcification of the lymphoid tissue. On the patient's request, surgical excision was not performed and she will be monitored due to the tendency of such lesions to grow.

ویدئوی تولگیری : برای نمایش روی تصویر کلیک کنید